Erik Dannenberg

Erik Dannenberg

Bestuursvoorzitter Divosa Nederland

Over

Erik Dannenberg is actief in de sociale sector in Nederland. Hij bouwde zijn ervaring op in de hulpverlening aan daklozen en mensen met verslavingsproblematiek. In diverse crisisopvangcentra deed hij ook ervaring op met hulp aan multiproblematische gezinnen. Later was Dannenberg wethouder in Zwolle en voorzitter van de VNG-commissies ‘Gezondheid en Welzijn’ en ‘Transitie Jeugdzorg’.

Momenteel begeleidt hij als adviseur transformatieprocessen in het (speciaal) onderwijs, jeugdhulp, participatie, zorg en (beschermd) wonen. Sinds 1 januari 2017 is Erik Dannenberg de bestuursvoorzitter van Divosa, een vereniging van gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein. Daarnaast is hij lid van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, een adviesorgaan voor regering en parlement.