Diversiteit is een feit!

Brugge is een superdiverse, warme stad waar werk gemaakt wordt van een beleid waar gelijke kansen voor iedere Bruggeling centraal staan. Onder meer op vlak van onderwijs, buddywerk en vrijwilligerswerk worden Bruggelingen met een migratieachtergrond ondersteund en werden de laatste jaren grote stappen vooruit geze

Kom kennis maken met drie concrete projecten:

  • het project Onderwijsambassadeurs over het engagement van ouders met een migratieachtergrond op scholen om de ouderbetrokkenheid te vergroten (FMDO)
  • het project 4You over de inzet van anderstalige nieuwkomers als vrijwilligers binnen jouw organisatie (Refu Interim)
  • het project Compagnons over buddywerking voor nieuwkomers rond vrije tijd (FMDO)

 

Trekker: Annick Vandamme, Diversiteit Stad Brugge