Het Kleine Helpen. Handvatten voor jouw vrijwilligerswerking.

Met Marjan Blokland van Kwadraet en Lien Dereere van de Brugse vrijwilligerscentrale verkennen we de mogelijkheden van vrijwilligerswerk binnen het lokaal sociaal beleid.
Als organisatie de focus houden op de missie van je werking én voldoende ruimte geven aan je vrijwilligers is niet altijd een evidente match.
En wat de vermaatschappelijking van de zorg? Worden vrijwilligers niet meer en meer ingezet voor taken die de opleiding en bredere competenties vragen van professionals?
We zoeken samen naar handvatten om verdere stappen te zetten in het vrijwilligersbeleid van je organisatie.

Trekker: Anne Sabbe, themaregisseur “Toegankelijke hulp- en dienstverlening”