Kan Onderwijs zonder Welzijn? En vice versa?

Marie Seghers en Celine Mertens voerden onderzoek naar het hoe en waarom van samenwerkingen tussen onderwijs en het brede welzijnsveld om gezinnen in kwetsbare situaties te ondersteunen. De resultaten vormen een pleidooi voor meer interprofessioneel denken, handelen en staan beschreven in de praktijkgids “Kan onderwijs zonder welzijn? En vice versa?”. In deze lezing stellen ze de belangrijkste resultaten en inzichten aan u voor. Nadien is er ruimte voor vragen, opmerkingen en discussie.

Trekker: Chris Deloof, onderwijsdeskundige