Sociale innovatie: klinkt het alleen goed of is het ook goed?

Het expertisecentrum sociale innovatie van Hogeschool VIVES gaat met ons in gesprek over sociale innovatie. Wat verstaan we hieronder? Wat maakt innovatie sociaal en duurzaam? Hoe gaan we aan de slag met ideeën of projecten die mikken op maatschappelijke impact die verder gaat dan economische impact? Kortom: hoe zorgen we ervoor dat sociale innovatie geen hol begrip is maar ons helpt in de aanpak van onze uitdagingen?

We laten ook twee praktijkvoorbeelden binnen het domein tewerkstelling aan het woord. DOTS is een online toepassing ter ondersteuning van jobcoaches en werkvloerbegeleiders. Taalboost is technologie voor taalrijkere werkvloeren.

Trekkers: Tina Segers en Piet Dupan van Werkkracht10, Haroun Karim Rajput van Kzienvantel.